Eg tek jobbar i heile landet - ta kontakt for uforpliktande samtale!

mandag 19. juli 2010

Ein forstår at gode murar er viktig…

…når ein skal klargjere tomter i slike bratte bakkar!

IMG_2050

Dette biletet er teke i eit av dei nye bustadfelta i Volda kommune. Bakkane er bratte, noko som stiller særlege krev til murane. 

IMG_2055 

Dette er ein typisk “tørrmur”, som sikrar tomta i front. Det er også for å få huset opp i høgd. Når ein byggjer i bratte bakkar er slike murar nødvendige for å kunne utnytte terrenget. Muren er også ein del av huset si fasade, og eg meiner det er viktig å gjere seg flid slik at den tek seg godt og kan vere med på å komplimentere huset.

IMG_2051

På grunn av slike murar kan det som før var ein bratt bakke, verte ei byggjeklar tomt!