Eg tek jobbar i heile landet - ta kontakt for uforpliktande samtale!

søndag 6. mai 2012

Vårsesongen er i gang!

Eit av dei sikraste vårteikna er at huseigarar vil ha orden i hagane sine. Mykje arbeid gjer dei sjølve, men noko arbeid treng dei hjelp til av fagfolk, som til dømes å lage forstøtningsmur og prydmurar. Bilete får ein prydmur/hageanlegg eg har laga kan du sjå ved å klikke her.

IMG_8845

Før helga avslutta eg denne muren, som er ein forstøtningsmur for ein privatkunde, rett bak eit bustadhus.  Muren har komt opp etter at huset vart bygt, og då det er ganske smalt mellom hus og mur har dette vore eit krevande arbeid. Det er ikkje berre enkelt å snirkle seg hushjørna med  traktor med hengar og stor gravemaskin.

IMG_8852

Det som gjorde arbeidet ekstra krevande, var eg eg måtte stå på fyrste muren for å kunne mure den andre. Dersom den fyrste muren hadde vore av dårleg kvalitet, ville dette ikkje ha gått. Men muren rikka seg ikkje ein millimeter og det var det beste kvalitetsteiknet eg kunne få!

IMG_8853

Eg brukte SMP-klypeskuffe og Engcon rotrotilt for å få på plass dei store steinane. Utan dette utstyret hadde det vore uråd å gjennomføre arbeidet med muren. Her kan du lese meir om Engcon rotortilt og sjå demonstrasjonsvideo.

IMG_8861

Eg har nytta naturstein frå lokalområdet (Ørsta/Volda). Ein treng ikkje å nytte perfekt forma stein frå mursteinsbrot for å få ein fin mur. Men det stiller sjølvsagt krav til den som utfører arbeidet om at ein kan sjå korleis steinane må ligge i forhold til kvarandre for at det skal sjå finast mogleg ut. Om ein nyttar slik stein kan ein sleppe unna murarbeidet til ein heilt annan pris enn om ein skulle ha tilkøyrt stein frå steinbrot.

IMG_8862

På dette bilete ser de kor nært husveggen muren er og forstår kanskje at dette har vore eit krevjande arbeid!

No er muren endeleg ferdig og både eg og kunden er nøgde med resultatet. Bustadhus som er oppført i landlege omgjevnader kan godt ha ein rustikk og grov natursteinsmur som forstøtningsmur. Detnne muren ser fint ut og passar godt inn i terrenget, samstundes som at den sikrar skråninga bak huset frå å rause ut.

søndag 26. februar 2012

DRIVEX 370 – VERDENS BESTE PLOG!

I år investerte eg i nytt utstyr til vintersesongen, mellom anna så måtte eg ha ny plog til traktoren. Eg har tidlegare prøvt ymse merke, men no var det DRIVEX som fanga merksemda mi. Plogen vart kjøpt via Hesselberg maskin, der eg fekk utmerka god service og eit godt tilbod på ny plog. Sindre Volle, salsrepr. for Hesselberg, gjorde ein svært god jobb og følgte opp med hjelp og råd undervegs.

aarskog

DRIVEX viste seg raskt å vere den desidert beste plogen eg nokon gong har prøvd. Med dei snømengdene eg jobbar med, hadde aldri ein annan plog hatt ein sjanse til å måle seg med denne. Dette er verdens beste plog!

aarskog1

Plogen kan køyrast diagonalt, y-form (sjå bilete under)  og som spissplog (sjå bilete over). Det er lett å skifte mellom funksjonane. Alt blir styrt elektronisk inne i traktoren. Når brøyteoppdraga vekslar mellom riksveg, gangveg, småvegar og større områder/parkeringsplassar, er det avgjerande at desse skifta går raskt.

aarskog2

Traktoren eg køyrer no, er også ny. Eg har lenge køyrt John Deere, men gjekk i fjort til innkjøp av ein Fendt 818. Dette er ein traktor med alle tenkjelege fasilitetar.

aarskog3

Med plogar av anna merke har eg brukt svært mykje tid på skruing og reparasjon. Denne sesongen har eg ikkje ikkje skrudd noko som helst. DRIVEX-plogen har vist seg å vere den mest driftssikre, vedlikehaldsfrie og effektive plogen eg har hatt.

Eg har vore i kontakt med firmaet i Sverige som produserer plogen og dei er svært glade for å høyre at eg er så nøgd med plogen. Dette skriv DRIVEX på heimesida si:

“Drivex är ett varumärke under Mähler International, och står för marknadsledande redskap för hjullastare och traktorer. Drivex produkter tillverkas i Edsbyn, Hälsingland och Rossön, Jämtland. Mählers är ledande i norden på redskap för lastbil & väghyvel. Sedan 1 december 2009 säljs Drivex produkter i Sverige av försäljningsbolaget engcon Sweden AB.”

Det har vore relativt lite snø i vinter. Det har kome nokre kraftige snøfall som har vart nokre dagar, og så har det vorte mildvèr att. Eg tvilar likevel på at vinteren er over, så vi har nok meir snø i vente! Men så lenge eg køyrer med DRIVEX-plog på traktoren, kan det berre snø så mykje det vil!