Eg tek jobbar i heile landet - ta kontakt for uforpliktande samtale!

søndag 30. oktober 2011

Forsterking av 22KV-linje mellom Ørsta og Standal

IMG_0267 standal directions 

Tidleg i sommar starta eg på eit prosjekt i lag med Istad energimontasje og Tussa Kraft. Arbeidet med å forsterke 22KV-linja mellom Ørsta og Standal er godt i gong og stolpane har vorte skifta ut med jamn fart.

Arbeidet består i å grave nye hòl, sette ned rør, plassere nye stolpar og sikre dei. Det kan høyrest enkelt ut, men arbeidet er krevjande då det framleis er straum på den gamle linja og dei nye stolpane vert monterte mellom desse.

 

IMG_0274

Her set vi ned fundament til dei nye stolpane. Som de ser på biletet står dei gamle stolpane nokre meter lenger  borte. Rørar er to meter djupe.

IMG_0277

Å løfte desse stolpane, for så å plassere dei midt i stolpefundamenta er tidkrevjande arbeid.  Fordi den gamle linja går like ved sidan av, med straum, er det avgjerande å ha full kontroll for å unngå kontakt med desse.

IMG_0278

Stolpen er komen på plass i fundamentet. No gjenstår presisjonsarbeid for at alt skal vere beint og på linje.

IMG_0279

Til trass for at bileta kanskje viser noko anna, så har det vore svært mykje regn i heile anleggsperioden. Dette gjer arbeidet ekstra krevjande og utfordrande. Som de ser på biletet er det ikkje enkelt å springe rundt med store støvlar i gjørme!

IMG_0285

Begge stolpane er på plass. No er det om å gjere at den er bein og at stolpane står på linje med dei vi har sett ned før. Her snakkar vi millimeterpresisjon!

IMG_0289

Her er alt beint og rett, og “stolpebas” tek ein siste finpuss på stolpefundamenta!

IMG_0286

Her kjem røra som vert brukte til fundament for stolpane.

IMG_0299

Sjølv om arbeidet er krevjande og vèret ikkje alltid har vore det beste, så er det ingenting å seie på omgjevnadane! Fjelltoppane  som omkransar Follestaddalen varier i høgde frå ca 900 til over 1400 moh. Dalbotnen er  flat, særleg dei fremste delane av dalføret. Også stigninga i dalbotnen er liten. Dalen er om lag 5-600 meter brei.

IMG_0301

Transportservice Standal AS leverer singel til oss. Singelen kjem frå Standal knuseverk, berre nokre kilometer  unna anleggsområdet. Det vert sagt at på ein vindstill finevèrsdag, så kan ein stå i Follestaddalen og rope at ein må ha grus og så kjem Transporservice durande berre nokre minutt seinare!

IMG_0303

Det har vore avgjerande å kunne nytte seg av ein lokal leverandør som stiller med singel på minuttet.

I neste blogginnlegg skal eg vise bileter frå sjølve stolpehandteringa.

lørdag 15. januar 2011

Tøff vinter for brøytarane.

Det har vore store snømengder i desember og januar, noko som har gitt brøytarane lange dagar  og mange dagar i traktoren. Det er ikkje sjeldan ein brøyter fleire døgn i strekk.

DSC_0332[1]

(foto: Møre Nytt)

Her er eg i fullt driv i Bjørdalen i Ørsta. Når snøbygene har gjort i frå seg og det vert klarvèr, er det nye runder i traktoren for å finpusse, lage breiare veg og skrape.

DSC_0311[1]

(foto: Møre Nytt)

IMG_5892

Snøfres er ein nyttig reiskap på traktoren. Når det er mykje snø og høge brøytekantar er det nesten det einaste som går an. Då får ein fjerna snøen med ein gong, og slepp at den rausar ned att frå brøytekanten.

IMG_5903

Vel heime etter ei to-døgns brøytevakt!