Eg tek jobbar i heile landet - ta kontakt for uforpliktande samtale!

søndag 28. november 2010

Energien MÅ fram!

Siste vekene har eg halde på med eit oppdrag for Tussa Kraft i lag med selskapet Aurvoll og Furesund. Ein sjøkabel som går på havbotnet over Breisundet skulle førast i land på Sula.

Sula 

Vi måtte lage veg ned ei svært bratt skråning, med dei utfordringane det medførte. Det er ikkje så lett å gjere slikt arbeid, då det både er krevjande og risikofylt.  I tillegg har sjølvsagt flo og fjøre vore avgjerande for kor raskt vi kunne arbeide. Men i lag med dei dyktige karane frå Aurvoll og Furesund har vi lukkast med oppdraget på ein svært god måte.

sula1

Kablane vert førte i land og dekte over. To maskiner har halde det gånde for å få oppdraget i hamn innan tidsfristen.

sula2

Det er mange artige formasjonar å sjå når ein jobbar ute i naturen!

sula3

Medan eg har sete i gravemaskina har eg hatt utsikt til den karakteristiske Masdalskloven . Det var litt for mørkt då eg tok biletet, men etter litt manipulasjon fekk biletet eit litt artig uttrykk.

I skrivande stund er arbeidet med ilandføring av kabelen snart ferdig.