Eg tek jobbar i heile landet - ta kontakt for uforpliktande samtale!

søndag 6. mai 2012

Vårsesongen er i gang!

Eit av dei sikraste vårteikna er at huseigarar vil ha orden i hagane sine. Mykje arbeid gjer dei sjølve, men noko arbeid treng dei hjelp til av fagfolk, som til dømes å lage forstøtningsmur og prydmurar. Bilete får ein prydmur/hageanlegg eg har laga kan du sjå ved å klikke her.

IMG_8845

Før helga avslutta eg denne muren, som er ein forstøtningsmur for ein privatkunde, rett bak eit bustadhus.  Muren har komt opp etter at huset vart bygt, og då det er ganske smalt mellom hus og mur har dette vore eit krevande arbeid. Det er ikkje berre enkelt å snirkle seg hushjørna med  traktor med hengar og stor gravemaskin.

IMG_8852

Det som gjorde arbeidet ekstra krevande, var eg eg måtte stå på fyrste muren for å kunne mure den andre. Dersom den fyrste muren hadde vore av dårleg kvalitet, ville dette ikkje ha gått. Men muren rikka seg ikkje ein millimeter og det var det beste kvalitetsteiknet eg kunne få!

IMG_8853

Eg brukte SMP-klypeskuffe og Engcon rotrotilt for å få på plass dei store steinane. Utan dette utstyret hadde det vore uråd å gjennomføre arbeidet med muren. Her kan du lese meir om Engcon rotortilt og sjå demonstrasjonsvideo.

IMG_8861

Eg har nytta naturstein frå lokalområdet (Ørsta/Volda). Ein treng ikkje å nytte perfekt forma stein frå mursteinsbrot for å få ein fin mur. Men det stiller sjølvsagt krav til den som utfører arbeidet om at ein kan sjå korleis steinane må ligge i forhold til kvarandre for at det skal sjå finast mogleg ut. Om ein nyttar slik stein kan ein sleppe unna murarbeidet til ein heilt annan pris enn om ein skulle ha tilkøyrt stein frå steinbrot.

IMG_8862

På dette bilete ser de kor nært husveggen muren er og forstår kanskje at dette har vore eit krevjande arbeid!

No er muren endeleg ferdig og både eg og kunden er nøgde med resultatet. Bustadhus som er oppført i landlege omgjevnader kan godt ha ein rustikk og grov natursteinsmur som forstøtningsmur. Detnne muren ser fint ut og passar godt inn i terrenget, samstundes som at den sikrar skråninga bak huset frå å rause ut.

1 kommentar:

Anonym sa...

I'd like to find out more? I'd want to finԁ out some
adԁitіonal infοrmation.

Looκ аt my web-site Arjun Kanuri